卧式复卷机VPA-806

卧式复卷机VPA-806
  • 商品详情

1561014536787094978.jpg1561014541705043795.jpg

标签检测电眼                                    可配装标签检测标记装置


卧式复卷机

卧式复卷机配复卷标准工作平台,从而便于标签检验操作;便可呈现优异的复卷效果;可选配扫描及标记装置,检测有效标签,标记无效条码标签等。

1561015321823037037.jpg